rBisScada - Ledningsystemet för en modern fabrik

Ledningsystemet för en uppkopplad fabrik

rBisScada är en sammanslagning av det traditionella Scada systemet för din fabrik och det administrativa systemet. Resultatet är att fabrikens produktion avspeglas direkt såväl order som lager.

Kännetecken för rBisScada

  • Ingen gränsdragning mellan det tekniska systemet och det administrativa.
  • Webb-baserat med den modernaste HTML5 tekniken.
  • Integrerar sig med befintliga system.
  • Driftsäkerhet utöver det vanliga med flera redundanta maskiner i ett kluster.
  • Inga extra moduler: Allt som finns ingår redan från början.

Produktionen direkt på webben

Allt eftersom olika produkter produceras överförs produktionsdata direkt till det administrativa systemet. Där kan man följa produktionens framskridande.

Image

Inmatningskärmar är utförda med moderna responsiva bibliotek. Applikationerna går att köra på såväl vanliga datorskärmar som på läsplattor och telefoner.

Insamling av data från maskiner.

I en allt mer uppkopplad värld vill man samla data både från rörliga och fasta maskiner.

Image

För rörliga maskiner finns en mängd olika radiotekniker att tillgå.

Image

För fasta maskiner är sladd att föredra.

Redundant databas

Ett exempel på hur rBisScada kan arbeta med flera samtidiga databaser.